نکات جذب سرمایه گذار

شتاب دهنده کسب و کار فردوسی به واسطه برخورداری از شبکه ارتباطی گسترده سرمایه گذاران، قادر است به استارتاپ های خارج از فرآیند شتابدهی خود برای جذب سرمایه گذار کمک کند. از همین رو، فرآیند گزینش استارتاپ ها جهت معرفی به سرمایه گذار به طور کامل تشریح می گردند. فرآیند گزینش تیم ها ثبت درخواست ابتدا تیم های متقاضی فرم موجود در سایت را تکمیل و فایل Pitch-deck خود را در سایت آپلود و درخواست خود جهت جذب سرمایه گذار را در سامانه ثبت می کنند. ثبت درخواست سرمایه گذاری بررسی درخواست درخواست مورد نظر، بر اساس معیارهای زیر توسط مدیر شتابدهی مجموعه بررسی می گردد: ۱- ایده ۲- تیم ۳- فاکتورهای مالی ۴- نتایج حاصل از تست بازار ۵- مزیت رقابتی و اعتبارسنجی فنی در صورت تایید، جلسه مصاحبه اولیه طی تماسی تلفنی تنظیم می شود. جلسه مصاحبه اولیه جلسه مصاحبه اولیه با حضور کلیه اعضای تیم برگزار خواهد ...

متن کامل نوشته در سایت شتاب دهنده فردوسی

منبع بلاگ

شتاب دهنده فردوسی

شتاب دهنده فردوسی

آینده اینجا شروع میشود

نظرات