عوامل تاثیرگذار بر نرخ لوله کشی گاز کدام است؟

عوامل تاثیرگذار بر نرخ لوله کشی گاز کدام است؟

نرخ لوله کشی گاز در پروژه های گازرسانی و یا جا به جایی لوله ها یکسان نست. این هزینه به صورت موردی در هر پروژه محاسبه شده و به اطلاع می رسد. در واقع ملاک مشخصی برای قیمت گذاری لوله کشی گاز وجود دارد که طبق آن، هزینه های اجرایی تعیین می شود. نرخ لوله کشی گاز هر ساله از سوی اتحادیه لوله کشی گاز به صورت پایه اعلام می شود. این مبلغ پایه محاسبات نهایی در پروژه های گاررسانی است. اما برخی موارد می توانند این مبلغ را افزایش دهند. لوله کشی گاز لوله کشی گاز جهت انتقال گاز به ساختمان های مسکونی انجام می شود. لوله های خطوط انتقال گاز اصلی با لوله هایی که برای گازکشی منازل استفاده می شود، تفاوت دارد. در اغلب شهرهای ایران سیستم گاز شهری برای منازل وجود دارد. بنابراین لازم است تا ساختمان نسبت به اشعاب گاز، لوله کشی شود. به طور ...

متن کامل نوشته در سایت هوم سرویز

  منبع بلاگ

  هوم سرویز

  هوم سرویز

  سامانه هوشمند درخواست خدمات

   نظرات