تحویل دستگاه توپ انداز فوتبال تولید شده در مرکز نوآوری فناوری های ورزشی به  باشگاه سپاهان اصفهانتحویل دستگاه توپ انداز فوتبال تولید شده در مرکز نوآوری فناوری های ورزشی به  باشگاه سپاهان اصفهان

تحویل دستگاه توپ انداز فوتبال تولید شده در مرکز نوآوری فناوری های ورزشی به باشگاه سپاهان اصفهان

طی مراسمی با حضور دکتر علی شریف نژاد رئیس، دکتر محمد شریعت‌زاده معاون فناوری، دکترعلی کاشی معاون پژوهشی و تحصیلات ...

نصب و راه اندازی کفپوش هوشمند تعاملی از محصولات مرکز نوآوری و شتابدهی فناوری های ورزرشی به زودی در ۱۰ دانشگاه کشور

وی در معرفی این محصول اظهار کرد: استفاده از این دستگاه می‌تواند فضایی نو و رویکرد جدیدی را در بحث ...