وبینار شهر هوشمند و چالش های پیش روی آنوبینار شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن

وبینار شهر هوشمند و چالش های پیش روی آن

این سه وبینار با سخنرانی و ارائه اساتید تخصصی موضوعات از یک سو و ارائه دستاوردها و اقدامات شهرداری مشهد ...

جدول زمانبندی رویداد علم دادهجدول زمانبندی رویداد علم داده

جدول زمانبندی رویداد علم داده

با توجه به تعداد بالای ثبت نام و درخواست علاقه مندان برای بهره مندی از وبینار‌های رویداد مدرسه مجازی علم ...

مدرسه تابستانه مجازی علم داده ( در سه محور علم، مهندسی و تحلیل داده )مدرسه تابستانه مجازی علم داده ( در سه محور علم، مهندسی و تحلیل داده )

مدرسه تابستانه مجازی علم داده ( در سه محور علم، مهندسی و تحلیل داده )

به نقل از آقای دکتر عباس زاده مدیر مرکز نوآوری شهری رویداد مدرسه تابستانه مجازی علم داده به مدت هفت ...