جدیدترین استارتاپهای شهر فردیس

برناتکبرناتک

برناتک

ارائه دهنده خدمات در زمینه طراحی نرم افزار