فهرست فضای کار اشتراکی شهر تهران
هابهاب

هاب

نوآوری و توسعه کسب و کار

رانگورانگو

رانگو

رانگو پلی است میان افراد خلاق و افرادی که برای خلاقیت ارزش قائلند.

رایمونرایمون

رایمون

شرکت رایمون مدیا بزرگترین مرکز یکپارچه ارائه دهنده خدمات و همچنین تولید انیمیشن، بازی و جلوه های ویژه دیجیتال در ...

سروکورپسروکورپ

سروکورپ

بهترین خدمات اداری جهان در ایران

اوسپیساوسپیس

اوسپیس

اجاره دفتر کار اشتراکی در بهترین منطقه های تهران

جامپاجامپا

جامپا

«جامپا» یک فضای کاری مشترک برای کارآفرینان، فری لنسرها و افراد خلاق است.