فروش خارجی و توسعه ابزارک سبدسنج
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) فروش تحلیل بنیادی و حجمی مبتنی بر سرمایه گذاری و سفته بازی علمی برای سرمایه گذاران بورس تهران اندازه بازار بازار ایران در حال حاضر بالغ بر 9میلیون کد بورسی دارد که از این تعداد 150هزار کد فعال بورسی وجود دارد. علاوه براین برای ورود سرمایه خارجی به بازار این سرمایه ها نیز نیازمند تحلیل محیطی بازار هستند که این خدمت از طریق اپ و سایت قابل ارائه است. بازار هدف بازار هدف ما شامل سرمایه گذاران بلندمدتی و سفته بازان کوتاه مدتی است و از هر دوگروه در این دسته جای دارند. روش درآمدزایی این اپ همین حالا هم می فروشد. فروش خدمات تحلیلی روش درآمدزایی هوشمندسهم است. هزینه ها هزینه های سرور، منابع انسانی و پویشهای تبلیغاتی که تاکنون انجام نشده اند. اطلاع رسانی پویش های تبلیغاتی و بازاریابی دیجیتال مزیت رقابتی بی رقیب بودن و بکربودن بازار ارائه خدمات مالی در ایران

آسان بورس

آسان بورس

  • پلتفرم طراحی استراتژی معاملاتی در بازارهای سرمایه بدون نیاز به کدنویسی
فیلتریکال

فیلتریکال

  • در این استارتاپ باستفاده از الگوریتمی که حاصل ۲ سال بررسی و آزمون خطاست معاملات ...
رده

رده

  • بررسی، مقایسه و ارائه خدمات مالی