کتاب پلاس

ارائه دهنده افزونه بر روی کتاب خریدار با ثبت کد برچسب در سایت می تواند از افزونه های کتاب شامل تخفیف ها امتیازات و محتوای الکترونیکی و جوایز و مسابقات

ارائه دهنده افزونه بر روی کتاب خریدار با ثبت کد برچسب در سایت می تواند از افزونه های کتاب شامل تخفیف ها امتیازات و محتوای الکترونیکی و جوایز و مسابقات
ارتباط بین ناشر و مخاطب از طریق ارائه افزونه هایی به کتاب اندازه بازار گردش مالی بازار کتاب هزار ملیارد در سال است که 1درصد آن می تواند به برچسب اختصاص یابد و 10 میلیارد بازار کتاب پلاس است بازار هدف ناشران مولفان توزیع کنندگان کتاب و فروشگاههای کتاب و صنایع فرهنگی روش درآمدزایی فروش برچسب کتاب پلاس به ناشران مولفان و توزیع کنندگان خرید و فروش محتوای الکترونیکی کتاب هزینه ها توسعه پلتفرم 100 ملیون بازاریابی 100 ملیون برچسب 200 ملیون اطلاع رسانی از طریق رسانه های کتاب پلاس و رسانه های ناشران مولفان و توزیع کنندگان و خوانندگان کتاب مزیت رقابتی فناوری در کنار کتاب به جای فناوری به جای کتاب حفظ ساختار و سیستم فعلی بازار کتاب دستاوردها جذب ناشران بزرگ

سیویلیکا

سیویلیکا

  • ناشر تخصصی مقالات علمی کشور