ارائه دهنده کلیه خدمات و ملزومات مجالس عروسی و...
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی