تجارا

تجارا پلتفرمی دو سویه جهت ارتباط دادن بهینه، مطمئن و شفاف بین تامین کنندگان و خریداران کالا است.

غیرفعال

تجارا پلتفرمی دو سویه جهت ارتباط دادن بهینه، مطمئن و شفاف بین تأمین کنندگان و خریداران کالا است.
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی

رایانمهر

رایانمهر

  • رایانمهر یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
مک وب

مک وب

  • سایت دهی آنلاین به مشاغل مختلف
رونگار

رونگار

  • پلتفرم طراحی آنلاین گرافیک