تجارا

تجارا پلتفرمی دو سویه جهت ارتباط دادن بهینه، مطمئن و شفاف بین تامین کنندگان و خریداران کالا است.

غیرفعال

تجارا پلتفرمی دو سویه جهت ارتباط دادن بهینه، مطمئن و شفاف بین تأمین کنندگان و خریداران کالا است.
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی

آی بستنی

آی بستنی

  • ای بستنی پلتفرم موبایل سفارش آنلاین بستنیه.با ای بستنی فقط لازمه سفارش بستنی رو بدی ...
آرتسوق

آرتسوق

  • ایجاد بستر همکاری میان کسب و کار ها با هدف کاهش هزینه و ریسک و ...
سازیتو

سازیتو

  • فروشگاه ساز برای ایجاد وب‌سایت و بستر فروش آنلاین