اوستاتاپ

اوستاتاپ با استفاده از کادر منظم و دقیق فعالیت خود را در زمینه های مختلف خدماتی انجام میدهد و پلی بین متقاضیان و نیروهای خدماتی متخصص و معتمد است.

اوستاتاپ با استفاده از کادر منظم و دقیق فعالیت خود را در زمینه های مختلف خدماتی انجام میدهد و پلی بین متقاضیان و نیروهای خدماتی متخصص و معتمد است.
ارائه کلیه خدمات آنلاین به صورت اپلیکیشن موبایل ( مشتری و اوستاکار ) اندازه بازار بازار در مرحله اول 1 عدد در لوکال شهر تبریز است و در فازهای بعدی به چند شهر دیگر نیز گسترش خواهد داشت بازار هدف خانوارهای شهری که نیاز به خدمات مختلف دارند، بازار هدف اوستاتاپ میباشند. روش درآمدزایی از هر خدمتی که در اوستاتاپ انجام میشود، درصد کمیسیونی کسب میشود. هزینه ها جریان هزینه مجموعه صرف توسعه سیستم، خدمات پشتیبانی و توسعه بازار میباشد. اطلاع رسانی برای جذب کاربر روش اصلی مجموعه، مبتنی بر راهکارهای انلاین و بهره گیری از شبکه های اجتماعی و تولید محتوا، میباشد. راهکارهای خلاقانه افلاین نیز در نظر گرفته شده است. مزیت رقابتی مزیت ما نسبت به رقبا، جامعیت خدمات، محصول کاربرپسندتر و پشتیبانی 24 ساعته میباشد. دستاوردها فعلا در شروع کار هستیم و تجربه ای در این مورد نداشته ایم.