روشنگران الکترونیک دشتستان

تولید عصای هوشمند برای نابینایانبرای اولین بار در ایران و جهانبا امکانات اعلام موانع، ساعت گویا، امکان تماس با نابینا، دارای GPS، اطلاع به خانواده

تولید عصای هوشمند برای نابینایان برای اولین بار در ایران و جهان با امکانات اعلام موانع، ساعت گویا، امکان تماس با نابینا، دارای GPS، اطلاع به خانواده
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) فروش انحصاری عصای هوشمند برای نابینایان در ایران حدود ۱۴۰ هزار نابینای مطلق داریم و ۸۰۰ هزار کم بینا اندازه بازار همه نابینایان مطلق و کم بینایان در سطح کشوری و بین المللی بازار هدف برای استفاده افراد نابینا در ایران و سراسر جهان روش درآمدزایی فروش عصا و پشتیبانی و ارائه خدمات هزینه ها به علت تغییرات ارزی متغیر است. در حال حاضر تولید هر عصا یک میلیون تومان و هزینه های مکان و پرسنل ماهانه ۶ میلیون تومان است. اطلاع رسانی اخبار سراسری اجرای زنده برنامه پایش بهزیستی کانالها مزیت رقابتی بدون رقیب دستاوردها ۲ سال بعنوان کارآفرین برتر چندین لوح تقدیر از مقامات مختلف استاندار و ... در چندین جشنواره هم تقدیر شد از چند کشور از جمله انگلیس هم لوح گرفتیم و همچنین لیسانس افتخاری هم از دانشگاه آکسفورد دریافت کردیم.