تخفیفیا

ارزان ترین پلتفرم خرید و تخفیف گروهی که میتوانید هر چیزی رو با تخفیف بگیرید.

ارزان ترین پلتفرم خرید و تخفیف گروهی که میتوانید هر چیزی رو با تخفیف بگیرید.
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی