بیمه کو

دراین برنامه تمام نمایندگان بیمه بیمارستان ها، پزشکان طرف قرارداد بیمه ها،شعب پرداخت خسارت درکشور،پرداخت حق بیمه و یادآوری سررسید بیمه هاوجوددارد

دراین برنامه تمام نمایندگان بیمه ، بیمارستان ها ، پزشکان طرف قرارداد بیمه ها،شعب پرداخت خسارت درکشور،پرداخت حق بیمه ویا آوری سررسید بیمه هاوجوددارد.
نیازهای بیمه گذاران راجع به محل نمایندگی های بیمه، ارتباط با آن‌ها،بیمارستانهایی که با شرکتهای بیمه قرار داددارند.زمان یادآوری تمدید بیمه نامه ها و اقساط آنها،واریزاقساط بیمه ها،صدورآنلاین انواع بیمه نامه هاازطریق نمایندگی موردنظر بیمه گذاریانزدیکترین نماینده بیمه ،شعب پرداخت خسارت در سراسر کشوروسایردغدغه های بیمه گذاران و نمایندگان بیمه دراین اپلیکیشن مدنظر قرار گرفته است. اندازه بازار تمام کشورومیتوان گفت اکثر مردم عزیز کشورمون می‌توانند از این اپلیکیشن استفاده نمایند. بازار هدف تمام بیمه گذاران شرکتهای بیمه. تمام استفاده کنندگان تامین اجتماعی روش درآمدزایی دراین اپلیکیشن بادریافت حق عضویت از نمایندگان بیمه،بیمارستانها،کارگزاران تامین اجتماعی میتوان درآمد زایی کرد. البته بعدازتبلیغات وسیع هزینه ها برای تکمیل پروژه تا مرحله سودآوری حدوداً ۸۰۰ میلیون تومان اطلاع رسانی تبلیغات فضای مجازی. تبلیغات در گروههای بیمه ایی تبلیغات سمعی و بصری مزیت رقابتی تجمیع تمام نیازهای بیمه گذاران و نمایندگان بیمه دریک برنامه جامع دستاوردها چون امسال طرح آماده بهره‌برداری گردید هنوز بازخورد خاصی گرفته نشده

آیبینو

آیبینو

  • آیبینو پلتفرم برگزاری مناقصه است. متقاضیان خرید کالا و خدمات، درخواست خود را در سایت ...
گامینس

گامینس

  • خرید آنلاین انواع بیمه نامه با کمترین قیمت
هشتگ بیمه

هشتگ بیمه

  • هشتگ بیمه دستیار شخصی شما