فرازین

فرازین ترجمه متون (متن ساده یا فایل مانندWord و PDF و حتی صفحات وب) کاربران را با سرعت زیاد و دقت قابل قبول و هزینه بسیار اندک انجام می دهد.

فرازین ترجمه متون (متن ساده یا فایل مانندWord و PDF و حتی صفحات وب) کاربران را با سرعت زیاد و دقت قابل قبول و هزینه بسیار اندک انجام می دهد.
ترجمه متن عملی است پرهزینه و زمان بر، 1- نیاز بسیاری از افراد در بحث ترجمه، درک کلی و نیمه عمیق از متن ورودی است. 2- برخی دیگر به ترجمه دقیق اما سریع نیاز دارند و خود امکان ویرایش و نهایی کردن یک ترجمه ابتدایی نا دقیق را دارند. 3- برخی دیگر به ترجمه دقیق نیاز دارند و خود نیز توانایی کافی جهت ویرایش ترجمه های نادقیق را ندارند. ما با کمک هوش مصنوعی و با پذیرش اندکی کاهش کیفیت نسبت به ترجمه انسانی، هزینه و زمان ترجمه را به 1% و کمتر از آن کاهش داده ایم و برای هر 3 دسته فوق راه حل مناسبی داریم. برای دسته اول و دوم خروجی فرازین کفایت می کند و برای دسته سوم از ویرایش انسانی جهت بهبود خروجی فرازین استفاده می کنیم. البته برای دسته آخر هزینه و زمان دیگر 1% روش های سنتی نیست ولی بازهم تا 50% کاهش خواهد داشت. علاوه بر این بسیاری از سازمانها و مراکز دولتی و خصوصی به دلیل حساسیت های امنیتی نیاز به در اختیار داشتن سامانه ترجمه متن در شبکه داخلی خود هستند، و از این رو ما می توانیم فرازین را به همراه سرور ان به سازمانهای فوق ارائه دهیم. اندازه بازار براورد دقیقی از اندازه بازار ترجمه نداریم ولی تخمین اولیه ما از درخواست روزانه ترجمه، در اشل یک میلیارد کلمه است. بازار هدف کاربران بالفعل: - دانشجویان و دانشگاهیان - پژوهشگران - خبرنگاران - مترجمین - زبان اموزان - دانش آموزان کاربران بالقوه: - همه افراد و موسساتی که با مقوله ترجمه ارتباط دارند روش درآمدزایی مشتریان خرد: فروش بسته های ترجمه (بر مبنای تعداد کلمات) مشتریان سازمانی: فروش سرور ترجمه به همراه قابلیت های آن هزینه ها با توجه به اینکه فرازین یک پروژه پژوهشی بوده و طی حدود 10 سال مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته، هزینه انجام شده بیش از یک میلیارد تومان تخمین زده می شود. اطلاع رسانی تبلیغ در سایت های مرتبط تبلیغ در شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی به دانشجویان و محققین از طریق سایت های دانشگاه ها ..... مزیت رقابتی 1- کیفیت برتر ترجمه 2- ترجمه فایل با حفظ ویژگی های فایل مبدا 3- بومی سازی دانش

مرکز ترجمه و تایپ ایران

مرکز ترجمه و تایپ ایران

  • خدمات اینترنتی ترجمه و تایپ
ترگمان (ترجمیار)

ترگمان (ترجمیار)

  • ترگمان (ترجمیار) یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
ترجمه پارس ۶۸

ترجمه پارس ۶۸

  • ترجمه تخصصی مقالاتisi