باي ماني روشي نودركسب وكاراست كه باحذف پول از معاملات وايجادچرخه هاي تهاتري اين امكان رابه همه مي دهدتابتوانند بدون پول معاملات خود را انجام دهند.
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) بيكاري، فقر، تورم، ركود و ركود تورمي از مشكلاتي هستند كه همه ي ما كم و بيش با آن دست به گريبانيم. از ميان بردن مشكلات فوق نه تنها آرزوي دولت مردان ماست بلكه آرزوي بسياري از دولت ها در سراسر دنياست. براي از ميان بردن هر مشكلي ابتدا بايد ريشه هاي آن مشكل را باز شناخت. در اين مورد به نظر مي رسد كه پول عامل بوجود آورنده همه ي مشكلات فوق مي باشد. درست است كه پول حلال تمامي مشكلات اقتصادي است اما ازدياد و كمبود آن نيز مي تواند باعث بسياري از مشكلات باشد. در شرايط كنوني تزريق نقدينگي يعني تورم و كاهش آن يعني ركود. تنها راه نجات در اين شرايط تهاتر است كه انسان ها از ديرباز به آن مي پرداخته اند. تهاتر سال هاست كه در دنيا انجام مي پذيرد اما تهاترهاي چند جانبه به واسطه دريافت تضمين از مشتزيان خود هيچگاه نتوانسته به لايه هاي پايين دست جامعه رسوخ كند. باي ماني با روشي كاملا نو ابتكاري توانسته است باي ماني را به سطوح اقتصادي پايين دست جامعه ببرد و بدون دريافت هيچگونه تضميني تهاتر را در بين تمامي افراد يك جامعه نهادينه كند و اين باعث رونق تعاملات و در نتيجه بر طرف كردن مشكلات فوق الذكر باشد. اندازه بازار اندازه بازار باي ماني به وسعت تمامي افرادي است كه كالا و خدماتي براي فروش دارند و افرادي كه آن كالا و خدمات را مي خواهند، اما چون نقدينگي كافي براي خريد ندارند، تمايل دارند كه در قبال آن، كالا و خدمات خود را بدهند. اما مشكل از آنجا آغاز مي شود كه يكي از طرفين نيازي به كالا و خدمات طرف ديگر ندارد و معامله اي انجام نمي شود. در اينجاست كه باي ماني وارد كار مي شود و به عنوان يك تسهيل گر معامله را انجام مي دهد. اگر تنها به آمار فروش كالاهاي دست دوم توسط خانواده هاي ايراني بسنده كنيم به حجم عظيم اين بازار پي خواهيم برد. بر اساس آمار بانك مركزي به طور متوسط 24 ميليون خانوار در ايران سرشماري شده اند كه در سال 1396 هر خانواده ايراني به طور متوسط يك ميليون و صد هزار تومان از محل فروش اجناس دست دوم درآمد داشته اند كه در مجموع رقمي بالغ بر 26هزارميليارد تومان مي باشد. و اين تنها قسمت كوچكي از بازار انبوهي است كه باي ماني به آن دست خواهد يافت كه اگر رقم خريد و فروش هاي نقدي را هم به اين ارقام اضافه كنيم مي توانيد حدس بزنيد چه بازار انبوهي در انتظار باي ماني است. بازار هدف بازار باي ماني يك پلتفرم چند وجهي است كه تشكيل شده از خريداران و فروشندگان. با توجه به اين كه خريداران و فروشندگان مرتبا جايگاه خود را عوض مي كنند لذا نمي توانيم صرفا به يك گروه خريدار صرف و به گروه ديگر فروشنده صرف لقب بدهيم. به عنوان مثال در تجارت هاي سنتي فروشگاه ها به طور ذاتي فروشنده هستند و مردم عادي خريدار اما در اين روش فروشگاهها هم فروشنده هستند و هم خريدار خدمات مردم عادي و مردم عادي نيز هم خردار هستند و هم فروشنده خدمات. روش درآمدزایی باي ماني از هر معامله اي كه بين افراد انجام مي شود بين 3 تا 5 درصد كارمزد معاملاتي به صورت اعتبار دريافت مي كند. هزینه ها هزينه هاي باي ماني شامل سه سرفصل بازاريابي، منابع انساني و هزينه هاي فني،بالاسري و عمومي خواهد بود. از آنجا كه باي ماني يك طرح كاملا ابتكاري و جالب است پيش بيني مي شود كه ما تنها براي سال اول هزينه تبليغات و بازاريابي خواهيم داشت و در سالهاي بعد باي ماني خودش به سرعت از طريق بازاريابي دهان به دهان رشد خواهد كرد. طبق برآوردهاي انجام شده هزينه هاي باي ماني در سال اول جمعا مبلغ 300ميليون تومان مي باشد كه از اين ميان 50درصد آن مربوط به هزينه هاي بازاريابي، 20درصد نيروي انساني و 30 درصد موارد فني و عمومي خواهد بود. اطلاع رسانی از آنجا كه باي ماني يك روش كاملا نو در معاملات اقتصادي مردم است، انتظار مي رود پس از يك مرحله اوليه شناسايي توسط مردم، به سرعت توسط خود كاربران اطلاع رساني شود. شعارهايي همچون: بدون پرداخت حتي يك ريال مي توانيد كليه مايحتاج خود را تامين نماييد.... و يا پرداخت وام نه تنها بدون سود بلكه سود هم دريافت خواهيد كرد از جمله تبليغاتي است كه به سرعت مي تواند در جذب مخاطب و اطلاع رساني نقش داشته باشد. با تمامي تفاسير فوق قسمت مهم كار اطلاع رساني مي باشد كه از طريق كمپين هاي ديجيتال ماركتينگ و تبليغات محيطي با تهاتر انجام خواهد گرفت. مزیت رقابتی پيچيدگي منطق كار تا بدان جاست كه تا كنون در دنيا تهاتر بدن صورت انجام نگرفت است و باي ماني براي اولين بار دنيا اين دريچه را بر روي مردم عادي مي گشايد. از طرفي آپشن هايي كه در طي فعاليت به پروژه اضافه خواهد شد قطعا تا مدت هاي مديدي نمي تواند رقيب خاصي را براي باي ماني انتظار داشت. دستاوردها خير

بیماین

بیماین

  • بیمه هوشمند خودرو
سامانه پیش بینی سود هر سهام EPS در بورس

سامانه پیش بینی سود هر سهام EPS در بورس

  • با حذف EPS از اطلاعیه ناشران بورس سهامدارن مرجع پیش بینی سود سهام را از ...
فونیکس

فونیکس

  • فونیکس: نمایشگر وضعیت سرمایه در ارزهای دیجیتال فونیکس ابزاری برای پیگیری، مشاهده و مدیریت سرمایه ...