پایلا اولین کسب و کار الکترونیکی مدیریت زنجیره های تامین و توزیع کالا در کشور می باشد، که بصورت یکپارچه بصورت B2B و B2C فعالیت میکند.
طرح کسب و کار ایده اصلی (مشکل / راه حل) اندازه بازار بازار هدف روش درآمدزایی هزینه ها اطلاع رسانی مزیت رقابتی

الومیزبان

الومیزبان

  • سایت ساز و فروشگاه ساز به صورت آنلاین
آرتسوق

آرتسوق

  • ایجاد بستر همکاری میان کسب و کار ها با هدف کاهش هزینه و ریسک و ...
بهسا ( بهره‌وری هوشمند سازمان ایرانی)

بهسا ( بهره‌وری هوشمند سازمان ایرانی)

  • پلتفرم یکپارچه سازی فعالیت ها و فرآیندها و بهره ور نمودن سازمان