دیجی‌فیدر

تکنولوژی و فناوری اطلاعات نام صاحب استارتاپ: سیامک رمضانی

تکنولوژی و فناوری اطلاعات نام صاحب استارتاپ: سیامک رمضانی
توضیح بیشتر: دیجی فیدر یک خبرخوان حرفه ای است که به صورت اتوماتیک خبرهای دنیای تکنولوژی را از سایت های معتبر فارسی در حوزه تکنولوژی می خواند و بر خلاف سایر موتورهای خبرخوان، کل خبر و عکس ها و سایر موارد را در دیتابیس ذخیره می کند.