اطلاع رسانی رویدادهای علمی ، فرهنگی و هنری کشور
نام صاحب استارتاپ: پدرام داراپناه
توضیح بیشتر: اینفورمیکال سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی رویدادهای علمی، فرهنگی و هنری کشور است که در این سامانه می‌توانید رویداد خودتان را پیگیری ثبت و اطلاع‌رسانی کنید. تمرکز اینفورمیکال بر ثبت و اطلاع‌رسانی می‌باشد و فرایند ثبت‌نام از طریق سایت اصلی رویداد مربوطه صورت می‌گیرد. رویدادهای اینفورمیکال از طریق سایت و اپلیکیشن اندرویدی قابل دسترسی است.