نام صاحب استارتاپ: حسین جلیلی
در هر وب سایت جایگاهی برای تبلیغات وجود دارد.این فرصت برای شماست ، ما وب سایت شما را در دنیای اینترنت ببیشتر از پیش معرفی خواهیم کرد ، تبلیغات وب سایت شما ، در جای مناسب و مرتبط با مخاطبان شما نمایش داده خواهد شد . شما برای نمایش آگهی خود و کلیک بر روی آن هیچ هزینه ای پرداخت نخواهید کرد ، در مقابل به ما اجازه میدهید آگهی های دیگر وب سایت ها را در وب سایت شما نمایش دهیم.