اولین نرم افزار بازارگردی مجازینام صاحب استارتاپ: علی فروزان-علی تیموری
توضیح بیشتر: تحولی عظیم در شیوه ی خرید و فروش کالا و خدمات