سایت ساز نام صاحب استارتاپ: مرتضی نورانی
توضیح بیشتر: سایت ساز « چل تیکه »، یک سامانه ی سایت ساز با قابلیت طراحی و ایجاد وبسایت های پویا ( داینامیک ) با پشتیبانی کامل از زبان فارسی است که تمام مراحل طراحی توسط شخص کاربر انجام می شود و هیچ رابطی در این روند مداخله نمی کند. در طراحی و ساخت وبسایت به وسیله ی سامانه ی « چل تیکه »، کاربر هیچگونه نیازی به دانش فنی برنامه نویسی و یا آگاهی از استانداردهای طراحی وبسایت نخواهد داشت و تمامی آنچه کاربر برای ایجاد و ساخت وبسایت خود نیاز خواهد داشت، خواسته ای است مبنی بر داشتن یک سایت.