چشمک

پلتفرم آنالتیکس اپلیکیشن های موبایلنام صاحب استارتاپ: شرکت آمار گستران همراه

پلتفرم آنالتیکس اپلیکیشن های موبایل نام صاحب استارتاپ: شرکت آمار گستران همراه
توضیح بیشتر: نخستین آنالتیکس ایرانی اپلیکیشن های موبایل و پلتفرم ارسال پوش نوتیفیکیشن .توسعه دهندگان ایرانی اپلیکیشن های موبایل از این به بعد می توانند با ثبت نام در آنالتیکس چشمک، آمار کاربران اپلیکیشن های خود را داشته باشند، پوش نوتیفیکیشن ارسال کنند و خطاهای احتمالی برنامه ی خود را تشخیص دهند.

دیتابین

دیتابین

  • شرکتی دانش محور، خلاق با متخصصان مجرب