توسعه‌ یار

ارائه خدمات به توسعه دهندگاننام صاحب استارتاپ: تحسن قاسمی نیا ، پژمان نیکروان ، حسن عباسی و امیر بشیری

غیرفعال

ارائه خدمات به توسعه دهندگان نام صاحب استارتاپ: تحسن قاسمی نیا ، پژمان نیکروان ، حسن عباسی و امیر بشیری
توضیح بیشتر: ”’توسعه یار”’ یک شبکه جامع برای برنامه نویسان موبایل است که کار اصلی آن ارائه خدمات متعدد به توسعه دهندگان جهت توسعه بهتر نرم افزارهایشان می باشد که در فروردین سال کار خود را آغاز نمود و در حال حاضر برنامه نویسان زیادی درحال استفاده از خدمات ارائه شده می باشند.