امداد رایانه

آموزش و پاسخگویی به مشکلات رایانه ای و موبایلی کاربران

آموزش و  پاسخگویی به مشکلات رایانه ای و موبایلی کاربران
نام صاحب استارتاپ: سیدوحید حسینی
توضیح بیشتر: امداد رایانه یک مرکز پاسخگویی به مشکلات رایانه ای و موبایلی کاربران از طریق چت و گفتگو می باشد به اینصورت که پس ا ز ثبت نام در وب سایت از طریق پنل وب سایت می توانید با کارشناسان آنلاین به گفتگو بپردازید.