نام صاحب استارتاپ: علی قصابی

 تیزرافیک (تلفیقی از کلمات تیزر به معنی ویدیو های تبلیغاتی و رافیک به معنی گرافیک) بیانگر یک کلمه است: “تیزرهای گرافیکی” پیشبرد اهداف تبلیغاتی و نمایش کار یا شغل شما رو به مشتری داریم . این سایت در پائیز ۱۳۹۴ شکل گرفت و فعالیت حرفه ای خود را آغار نمود .هدف این سایت از ابتدا استفاده از جــادوی انیمیشن و گرافیک و تلفیق هنرمندانه آن نتایج خاصـی را حاصل می کند که کمتر کسی از پذیرش آن سرباز می زند؛