تبلیغات دیجیتال و تکنولوژی آیبیکن
نام صاحب استارتاپ: رسول کاشفی
توضیح بیشتر: آتینو پاسخی برای مشکلات خرید زندگی جدیده. ترافیک سنگین شهرهای بزرگ و عدم دسترسی به محصولات دلخواه تو شهرهای کوچک، فرایند خرید رو سخت کرده. از طرف دیگه با تنوع بیش تر محصولات و زیاد شدن فروشگاه ها، تصمیم گیری برای خرید سخت شده. آتینو با معرفی کسب و کارها و نمایش محصولات اونا و نظرات کاربران تلاش می کنه که خرید آسان، سریع و با شناخت بیش تر به ارمغان بیاره.