اطلاع رسانی و تبلیغات رویداد
نام صاحب استارتاپ: مهدی ظهیری
توضیح بیشتر: قبل از برگزاری یک رویداد دو بخش وجود دارد : ۱-  اطلاع رسانی و تبلیغات  ۲ – فروش بلیت یکی از مهم ترین معضلات برگزارکنندگان رویدادها اطلاع رسانی و تبلیغات و جذب مخاطب هدف می باشد. با توجه پیشرفت فناوری بهترین فضا در بستر اینترنت می باشد ، شهردون رویدادهای برگزارکنندگان را بصورت شبکه ای در سایت ها و شبکه های اجتماعی بومی با توجه به محل برگزاری رویداد اطلاع رسانی می کند و علاقمندان را به برگزارکنندگان و یا محل های فروش بلیت فیزیکی و آنلاین متصل می کنند . هدف شهردون فقط اطلاع رسانی و تبلیغات رویداد است .