پُرس‌ لاین

انجام آنلاین تحقیقات بازار، ارزیابی‌های سازمانی و مطالعات دانشگاهی

نام صاحب استارتاپ: حمیدرضا نظری
توضیح بیشتر: مدیران، کارآفرینان و دانشجویان به کمک پُرس‌لاین می‌توانند یک نظرسنجی، فرم یا پرسشنامه را ایجاد و طراحی کنند، آن‌را در شبکه‌های اجتماعی مختلف ارسال کنند و در همان بستر نتایج را دریافت کنند و گزارشات آماری دریافت کنند.