فروشگاه
نام صاحب استارتاپ: رضا حیدری
توضیح بیشتر: فروش کارت هدیه از بهترین برندهای ایرانی (آنلاین و افلاین)