نام صاحب استارتاپ: بهنام جعفری فائق
 با دکتربادی به اندام دلخواه خود برسید

داروکو

داروکو

  • سامانه هوشمند تحویل اقلام دارویی آرایشی بهداشتی
لایف اند می

لایف اند می

  • شما منحصر به فرد هستید، روند سلامت شما نیز باید منحصر به فرد باشد
نبض

نبض

  • با افتخار؛ طراحی تا تولید محصول نهایی توسط متخصصین و نخبگان ایرانی