نام صاحب استارتاپ: بهنام جعفری فائق
 با دکتربادی به اندام دلخواه خود برسید

وی وی

وی وی

  • ارائه خدمات آموزشی به سیستم
اسکین آپ

اسکین آپ

  • تشخیص و درمان بیماری های پوست و مو
فیتب

فیتب

  • جامع ترین نرم افزار تلفن همراه حوزه تناسب اندام و بدنسازی کشور