نام صاحب استارتاپ: سجاد رحمانی
توضیح بیشتر: عطشان سامانه ای است که با در نظر گرفتن موقعیت کنونی شخص نزدیک ترین اماکن مذهبی و یا مراسم های مذهبی را به او پیشنهاد میدهد. هدف از عطشان کسب درآمد نیست و صرفا جهت گسترش مباحث دینی در جامعه میکوشد و شاید بتوان عطشان را استارتاپ اجتماعی نامید. در این راه خوشحال خواهیم شد ما را از انتقادات خود بهره مند سازید و یا چنانچه علاقه مند به همکاری در این زمینه هستید با ما تماس بگیرید.