معرفی کتابِ خوب – کتاب و کتاب خوانی
نام صاحب استارتاپ: سروش فتحی
توضیح بیشتر: در کافه بوک سعی می کنیم کتاب های خوب به مخاطبان معرفی کنیم و برای هر کتاب یک نظرسنجی داشته باشیم تا کاربران راحت تر کتاب مورد پسند خود را برای مطالعه پیدا کنند.