فروش اینترنتی قهوه تازه رست شده و ملزومات کافه
نام صاحب استارتاپ: محمدآقامحمدخانی
توضیح بیشتر: فروشگاه اینترنتی تخصصی قهوه ریبار به مدیران کافه ها کمک می کند که به قهوه تازه رست شده و تک خاستگاه در هر جای ایران دسترسی داشته باشند . تمامی قهوه های ریبار با جدیدترین و استانداردترین روش های جهانی توسط محمدآقامحمد خانی (دبیر رسمی انجمن تخصصی قهوه ایران) در شرکت پیشگامان صنعت قهوه ایران رست شده است.