نام صاحب استارتاپ: میلاد فرزانه
1125 (سایت دانشجویان گردشگری)، بستری برای ارتباط نزدیک بین دانشجویان و دانش‌آموختگان گردشگریه. تو ۱۱۲۵ عمده فعالیت مون مربوط به مشاوره آموزشی و مهارتی به دانشجویان هست. مانند: مشاوره کنکور(تمامی مقاطع)، مشاوره پژوهشی (مقاله و پایان‌نامه)، برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و کاربردی جهت افزایش مهارت‌های دانشجویان جهت ورود سریع‌تربه بازارکار است.

سفرنما

سفرنما

  • سفرنما یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد
دور نیست

دور نیست

  • تصورکن اینجایی؛ ایران با همه زیبایی هایش از شما دور نیست.
کی کوجا

کی کوجا

  • گردشگری