نام صاحب استارتاپ: میلاد فرزانه
1125 (سایت دانشجویان گردشگری)، بستری برای ارتباط نزدیک بین دانشجویان و دانش‌آموختگان گردشگریه. تو ۱۱۲۵ عمده فعالیت مون مربوط به مشاوره آموزشی و مهارتی به دانشجویان هست. مانند: مشاوره کنکور(تمامی مقاطع)، مشاوره پژوهشی (مقاله و پایان‌نامه)، برگزاری کارگاه‌های دانش‌افزایی و کاربردی جهت افزایش مهارت‌های دانشجویان جهت ورود سریع‌تربه بازارکار است.

مِدگردی

مِدگردی

  • ارائه دهنده خدمات پزشکی و گردشگری در ایران
کی کوجا

کی کوجا

  • گردشگری
اکوکمپ گردشگری عشایری گینگ جای

اکوکمپ گردشگری عشایری گینگ جای

  • تکمیل اکوکمپ گردشگری عشایری گینگ جای استان گلستان مراوه تپه که محل زندگی بیش از۲۰۰۰ ...