اتصال ریموت و IoT
نام صاحب استارتاپ: علی ذوقی
توضیح بیشتر: با استفاده از IoTize کاربران لینوکسی می توانند بوردهای لینوکسی خود را از جمله رزبری پای، کوبی بورد و همچنین کامپیوترهای شخصی خود را از طریق پروتکل ssh از راه دور مونیتور و کنترل نمایند.