فروش کتاب و محصولات آموزشی
نام صاحب استارتاپ: حسین صادقی
توضیح بیشتر: متمایز ترین بانک کتاب ایران ارائه دهنده انواع محصولات آموزشی از تمام ناشران و برندها