نام صاحب استارتاپ: براتی
نقشه راه استارتاپ، تلاشی است برای ترسیم مسیر پیشروی کارآفرینان. این ابزار طراحی شده است تا به تیم کارآفرین کمک کند که با هوشمندی و کیفیت بیشتری، کسب‌وکارشان را توسعه دهند. در نقشه راه استارتاپ، مراحل پیشروی کسب‌وکار ذیل شش تم کلی (آمادگی برای کارآفرینی، آمادگی برای راه‌اندازی، طراحی محصول و راه‌اندازی، ارزیابی‌ و‌ توسعه و جذب سرمایه و همکاری با سرمایه‌گذار) مطرح شده است.