نام صاحب استارتاپ: مریم آقایی
توضیح بیشتر: لوکسیتو اولین کسب و کار جدید در حوزه معرفی و فروش بین المللی محصولات و خدمات صنعت مد و پوشاک فاخر ایرانی است.

ویتامین

ویتامین

  • زندگی به سبک شما
تیک سایز

تیک سایز

  • مکانی برای تحقق مینیمالیست با شروعی از صنعت پوشاک
چاپلی

چاپلی

  • پلتفرم فروش محصولات کاربردی با آثار هنرمندان ایرانی