کسب و کار
نام صاحب استارتاپ: قهرمان همتی
توضیح بیشتر: بیزینس تار یک شبکه کسب و کار هست که علاوه بر معرفی و برجسته کردن کسب و کار های خرد،تلاش می کند تا با فراهم کردن ارتباط بین صاحبان کسب و کار و همچنین ارائه سرویس های مختلف باعث رونق بیشتر کسب و کار ها شود.