بخونیم، بفروشیم!
نام صاحب استارتاپ: گروه نرم افزاری ۱۰
توضیح بیشتر: بخونیم، بفروشیم!، شعار اصلی وب سایت کتاب باز می باشد چراکه از این پس کتابهایی که چندساله توی قفسه یا زیر تخت بدون استفاده خاک میخورن و دیگه نیازی بهشون ندارید در سایت کتاب باز اونارو بفروشید.