گرافیک
نام صاحب استارتاپ: علی محمدی خواه-محمدجواد تقی زاده
توضیح بیشتر: بانک منابع گرفیکی شامل آیکونها، فایلهای لایه باز وکتور یا پی اس دی و سایر منابع گرفیکی و محلی جهت کسب درآمد طراحان گرافیکی