پزشکی و سلامت – اختلالات تلفظی در کودکان
نام صاحب استارتاپ: بهزاد رحمانی
توضیح بیشتر: دارای فرزندی هستید که حروف را به اشتباه تلفظ میکند؟ رساگو، اولین اپلیکیشن هوشمند برطرف کننده ی اختلالات تلفظی در خدمت شماست. با کمک این اپلیکیشن میتوانید به تنهایی و در منزل با صرف هزینه ای بسیار کم به درمان این اختلالات بپردازدید. کافی است هم اکنون رساگو را دانلود کنید و علاوه بر دریافت یک ارزیابی جامع از عملکرد گفتار و زبان فرزندتان به صورت رایگان، به راحتی و با صرف زمان ارائه شده در هر قسمت، گفتاری صحیح را به فرزندتان هدیه نمایید.