صنعت بیمه، تجارت الکترونیک
نام صاحب استارتاپ: پوریا منفرد
توضیح بیشتر: خرید آنلاین بیمه و تحویل به صورت مجازی و فیزیکی درب منزل

تیم شیم

تیم شیم

  • پلتفورم مدیریت آنلاین و خرید تیمی بیمه
ازکی

ازکی

  • مرکز مشاوره و انتخاب بیمه آنلاین
بیتمه

بیتمه

  • فروش بیمه