صنعت بیمه، تجارت الکترونیک
نام صاحب استارتاپ: پوریا منفرد
توضیح بیشتر: خرید آنلاین بیمه و تحویل به صورت مجازی و فیزیکی درب منزل

بیدبرگ

بیدبرگ

  • مشاور آگاه بیمه، مالیات و امور حقوقی
ایزی بیمه

ایزی بیمه

  • سامانه هوشمندسازی کسب و کار نمایندگان و کارگزاران بیمه
هشتگ بیمه

هشتگ بیمه

  • هشتگ بیمه دستیار شخصی شما