فناوری اطلاعات
نام صاحب استارتاپ: شرمین فرشگر
توضیح بیشتر: اولین سامانه رزرو آنلاین خدمات زیبایی و آرایشی در ایران