نام صاحب استارتاپ: محسن نوروزی
سامانه رزرواسیون انلاین و سریع متخصصین و تمامی دارندگان پروانه مطب برای بیش از ۱۰۰ ها هزار بیمار در روز در ایران -طرح جامع با احاطه و تعامل کامل با مشتریان خود( متخصصین و عموم مردم نیاز مند درمان) -ارائه و اشاعه توریسم درمانی – اسانترین و سریعترین سامانه رزرواسیون در ایران

حوروس فیت

حوروس فیت

  • حوروس فیت یک استارتاپ در شهر اصفهان می باشد
داروچی

داروچی

  • اپلیکیشن جامع دارویی
دکتر دکتر

دکتر دکتر

  • سایت نوبت دهی اینترنتی بهترین پزشکان کشور و مرجع پزشکی سلامت ایران