نام صاحب استارتاپ: محسن نوروزی
سامانه رزرواسیون انلاین و سریع متخصصین و تمامی دارندگان پروانه مطب برای بیش از ۱۰۰ ها هزار بیمار در روز در ایران -طرح جامع با احاطه و تعامل کامل با مشتریان خود( متخصصین و عموم مردم نیاز مند درمان) -ارائه و اشاعه توریسم درمانی – اسانترین و سریعترین سامانه رزرواسیون در ایران

اکسیر

اکسیر

  • نرم افزار مدیریت مطب
سیمرغ

سیمرغ

  • سیمرغ یک استارتاپ در شهر پردیس می باشد
الودکتر

الودکتر

  • رسانه جامع پزشکی