شبکه اجتماعی غذا
نام صاحب استارتاپ: احسان مختاری
توضیح بیشتر: ایفودن (EFoodN) شبکه اجتماعی غذا برای ثبت خاطرات خوشمزه شما. شبکه اجتماعی ایفودن یک شبکه اجتماعی غذا بوده که هدف اصلی آن اشتراک گذاری غذاهای روزمره با سایر کاربران است که در کنار ارائه اطلاعات تغذیه سالم و صحیح کاربران میتوانند غذاهایی که در طول روز میل میکنند و یا طبخ میکنند و یا علاقه به یادگیری آن دارند را در ایفودن انتشار داده و با سایر کاربران در مورد آن صحبت کنند .