فروشگاه اینترنتی
نام صاحب استارتاپ: امیرحسین صادقی و مجتبی عرفان راد
توضیح بیشتر: استوریار فروشگاه واسطه می باشد که به فروشندگان اجازه می دهد فروشگاه خود را راه اندازی کنند و محصولات خود را بفروشند.نکته قابل توجه این است که استوریار کسب و کارهای سنتی را نوین و پیشرفته میکندو به آنها اجازه میدهد شعبه آنلاین کسب و کار خود را راه اندازی کنند وبا فروشگاه های آنلاین رقابت کنند.