نام صاحب استارتاپ: جنید شیانی فر
توضیح بیشتر: اوایل شروع هر ترم و نزدیک امتحان‌های پایان ترم در دانشگاه‌ها زمان‌هایی است که بیشتر دانشجویان به دنبال کتاب‌های درسی معرفی شده از طرف اساتید خود هستند که به عنوان رفرنس درسی محسوب می‌شود، ولی پیدا‌کردن کتاب مورد نظر گاهی سخت و زمان‌گیر است و نیازمند جست‌وجو در کتابفروشی‌های مختلف است.بوک لوپ اپلیکییشنی برای خرید و فروش کتاب های دست دوم دانشگاهی با دسته بندی متفاوت براساس رشته و دانشگاه می باشد