استارتاپ‌فلای

شبکه اجتماعی یافتن هم بنیان گذار و هم تیمی برای استارتاپ ها

شبکه اجتماعی یافتن هم بنیان گذار و هم تیمی برای استارتاپ ها
نام صاحب استارتاپ: نوید الهامی – رامین سرمدی
توضیح بیشتر: شبکه اجتماعی استارتاپ فلای در راستای خدمت به اکوسیستم کارآفرینی در ایران بنا نهاده شده است و هدف این وبسایت افزایش روز افزون تعداد استارتاپ ها و صرفه جویی در زمان و هزینه های کارآفرینان برای تشکیل تیم های استارتاپی می باشد. همچنین با ارائه گزینه های بیشتر جهت تشکیل تیم باعث بالاتر رفتن ضریب موفقیت استارتاپ ها می شود.